8.ročník Registrovat
@

Pozvánka

14. - 15. května 2018

Hotel Skalský dvůr, Lísek u Bystřice nad Pernštejnem

Chcete se zúčastnit, ale obáváte se, že je už po uzávěrce? Ano je, ale občas někdo účast zruší a místo se uvolní. Zkusme to...

Nový ročník konference Požární bezpečnosti staveb PKPO 2018 proběhne

14.- 15. května 2018 v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.

Hlavními tématy letošního ročníku bude samozřejmě opět požární ochrana staveb z různých úhlů pohledu.

Zaměříme se nejen na aktuální legislativu a předpisy, ale také na projektovou a realizační praxi.
Řečníci s námi budou sdílet svoje zkušenosti a znalosti v takové formě, abychom je byli schopni bezprostředně aplikovat do své praxe. Budeme se věnovat také BIM, problematice kontroly požárně bezpečnostních zařízení a dalším ožehavým tématům...

Záštitu nad konferencí převzalo:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Hlavními mediálními partnery konference jsou:
Časopis STAVEBNICTVÍ, magazín PROFISportal.cz, portál Pozary.cz, stavební portály TVstav a TZB-info.

Konference je registrována v systému celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Novinkou na konferenci PKPO budou praktické workshopy, na kterých se budou vybraná témata rozebírat podrobněji.
Osvědčenou specialitou konference bude diskuse u kulatého stolu s představiteli státních orgánů. Těžko bychom hledali jiné místo a akci, kde bychom měli možnost klást otázky takto relevantní skupině expertů.

Samozřejmě nebude chybět nabitý společenský večer.
Kromě výborného rautu a skvělého pití nás čeká večerní beseda na téma historických kol.
Akce se zúčastní (a možná i zazpívá) Olga Lounová.
O zábavu se také postará malý turnaj v osmimístném stolním fotbálku.

Těšíme se na Vás!

Za tým organizátorů
St. Müller a M. Mach

Průběh akce

Příjezd

Příjeďte do hotelu Skalský dvůr v pondělí 14.5 ráno, nejpozději v půl desáté.

Hotel Skalský dvůr najdete na této adrese Lísek 52, což je poblíž Bystřice nad Pernštejnem a Nového Města na Moravě.

Zde odkaz s pozicí hotelu na mapy.cz anebo maps.google.com.

UBYTOVÁNÍ

Pokud byl Váš účastnický poplatek připsán na náš účet, máte ubytování zajištěno dle online registrace.
Jak jsme Vás již informovali při online registraci, jsme nuceni vzhledem ke kapacitě hotelu, využívat maximální obsazení pokojů.

Jednolůžkové pokoje nejsou k dispozici a není možné žádostem o ně vyhovět.
Děkujeme za pochopení.

Registrace

Poblíž recepce hotelu najdete stolky s našimi půbavnými asistentkami, které Vás zaregistrují.

Jen pro jistotu upozorňujeme, že jde o jakýsi check in neboli odbavení již registrovaných účastníků s uhrazeným vstupem.

Nové registrace a platby na místě nejsou možné!

To znamená, že obdržíte visačku s Vaším jménem a programem akce (bez visačky se nedostanete do sálu),
a vyberete si druh jídla k večeři a obědu na druhý den. Hlavní jídla se vydávají na základě lístků, které obdržíte právě při registraci.

Pokud přijedete včas, budete se moci po registraci na konferenci hned ubytovat. Začátek programu prvního dne bude v 10 hodin.

Průběh prvního dne

Po vstupní registraci se přesunete do konferenčního sálu, kde bude probíhat hlavní program.

Celý den v konferenčním sále budou probíhat přednášky.

Ty budou rozděleny do čtyř bloků o délce cca hodina a půl.

O přestávkách budete mít k dispozici kávu, čaj, vodu a něco k zakousnutí.

Po druhém bloku bude oběd (stejný pro všechny - svíčková, alt. bezmasé Penne s rajčaty a parmezánem), po třetím bloku opět přestávka na kávu, čaj atd.

Po čtvrtém bloku půjdeme na večeři (druh jídla si vybíráte ráno při check-in registraci a obdržíte odpovídající lístek pro vydání pokrmu) a pak bude malý rozchod.

Cca kolem osmé se pak opět sejdeme na zahájení společenského večera v konferenčním sále.

Na přednášky není třeba se registrovat, na workshopy ano.

Workshopy

Workshopy probíhají souběžně s hlavním programem v sále, tzn. budete si muset vždy vybrat, jestli budete sedět v sále a poslouchat přednášky anebo půjdete na workshop.

Workshopy budou probíhat v samostatných učebnách.

Podrobnosti kdy a kde bude jaký workshop najdete na místě vyvěšené u přednáškového sálu, kde se budete moci také zaregistrovat.

Přednášky v sále budeme nahrávat a později publikovat, takže když o nějaké přijdete, pustíte si je později.

Workshopy naopak nahrávat nebudeme, abyste se mohli bez obav ptát na cokoliv.

 

...další podrobnosti Vám sdělíme v jednom z informačních emailů, které před akcí odejdou na emaily registrovaných účastníků

Předběžný program

Program konference si můžete stáhnout v PDF na tomto odkazu.

Berte prosím v úvahu, že jakmile si ho vytisknete, může být za pár minut neaktuální.

Při vstupní registraci na konferenci vytištěný finální program obdržíte.

Změna programu vyhrazena.

PKPO-2018 PROGRAM-v2

Pokyny pro PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Příjezd

Příjeďte do hotelu Skalský dvůr (Lísek 52) nejpozději před přestávkou před přednáškovým blokem s Vaší prezentací.

Podrobný program konference je k dispozici zde.

Zde odkaz s pozicí hotelu na mapy.cz anebo maps.google.com.

Registrace

Abychom Vám mohli zajistit oběd, večeři a ubytování, vyhledejte prosím po Vašem příjezdu organizátory.
Vstupní registrace "Check-in" proběhne v pondělí ráno mezi 8 - 10 hodinou u recepce hotelu.
Po té bude registrace přemístěna do kanceláře organizátorů, poblíž konferenčního sálu - viz navigace po hotelu.

Prezentace

Přineste prosím k moderátorskému stolku svůj soubor s powerpointem nebo PDFkem, co nejdříve.

Nejpozději však o přestávce před Vaším vystoupením.
V takovém případě ale počítejte s tím, že nebude prostor vyzkoušet a vyřešit např. správné zobrazování fontů, přehrání videa apod.

Čím dříve nám prezentaci předáte, tím více času budeme mít k dispozici pro řešení nepředvídatelných komplikací.
Ideální je, když nám svoji prezentaci zašlete nejpozději do pátku 11. května.

Prezentaci přehrajeme do počítače moderátorů a vy ji pak budete ovládat ručním prezentérem.

V řečnickém pultíku budete mít k dispozici náhled toho, co bude vidět na plátně.
Poblíž pultíku bude další obrazovka se zobrazením zbývajícího času Vaší prezentace.

Děkujeme za respektování vymezeného času.

O přestávce před Vaším vystoupením si u moderátorského stolku zvolíte, zda využijete ruční nebo hlavový mikrofon.

Workshopy

Pokud povedete některý z workshopů, najdete podrobné informace na nástěnce poblíž přednáškového sálu.

V každé z učeben bude k dispozici buď dataprojektor nebo obrazovka, ale k prezentaci budeme potřebovat Váš notebook.

Dostavce se prosím na místo workshopu hned na začátku přestávky před začátkem pracovního semináře, pokud je to možné.

V případě, že budete potřebovat flipchart, kontaktujte organizátory.

 

Pokyny pro PARTNERY

Příjezd

Příjeďte do hotelu Skalský dvůr (Lísek 52) nejpozději v pondělí 14.5 ráno do 9:00.

Když přijedete později, obtěžovali bychom přípravou vaší expozice účastníky konference.

Zde odkaz s pozicí hotelu na mapy.cz anebo maps.google.com.

Zadní vjezd

Pro partnery je připraveno parkoviště v bezprostřední blízkosti přednáškového sálu a sálu expozic.
Když ze silnice sjedete před hotel a budete ho mít přímo proti sobě, jeďte úzkou asfaltovou cestou doprava.
V podstatě touto cestou celý hotel zprava objedete až dozadu.

Vozy parkujte na travnaté ploše podél cesty. Asfaltová plocha musí zůstat volná pro naši manipulaci i zásobování hotelu.

Registrace

Přijedete-li již  neděli, ptejte se na recepci hotelu po organizátorech. Společně vyhledáme místo vaši expozici a domluvíme další podrobnosti.

Check-in registraci provedeme v pondělí ráno (ideálně v čase 8:30-9:30)

Expozice

Partnerské expozice jsou umístěny v sále naproti přednáškovému sálu. Sledujte místní navigaci "EXPOZICE PARTNERŮ".

Stolky budou označeny názvy společností partnerů. Přemísťování expozic není možné. Hluk z expozice nesmí rušit přednášky ani ostatní partnery.

Partneři s přednáškou

Pokud máte zajištěno i vystoupení v přednáškovém sále, přineste k moderátorskému stolku svůj soubor s powerpointem nebo PDFkem, co nejdříve.

Nejpozději však o přestávce před Vaším vystoupením. V takovém případě ale počítejte s tím, že nebude prostor vyzkoušet a vyřešit např. správné zobrazování fontů, přehrání videa apod.

Čím dříve nám prezentaci předáte, tím více času budeme mít k dispozici pro řešení nepředvídatelných komplikací.

Témata a přednášející

MEDAILONKY PŘEDNÁŠEJÍCÍCH A JEJICH TÉMATA

Ing. Marcela Pavlová

Ing. Marcela Pavlová

Ing. Marcela Pavlová

Ing. Marcela Pavlová

Současná pozice

Ministerstvo pro místní rozvoj

Funkce

Náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování

Stavební zákon - vztah k požární prevenci a další vývoj

-

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

Současná pozice

Profesní komora požární ochrany

Popis přednášejícího

14 let projektovala pozemní stavby, 2 roky pracovala jako investiční technik na velkých průmyslových stavbách a 25 let řídila stavební prevenci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. V současné době je II. viceprezidentkou Profesní komory požární ochrany a členkou subkomise SC1 při Technické normalizační komisi č. 27. Provádí přednáškovou činnost pro ČVUT Praha, ČKAIT a vzdělávací agentury v oblasti Požární bezpečnosti staveb a právních předpisů ve stavebnictví.

PŘEDNÁŠKA: Kontroly PBZ z pohledu zákona

 

 

prof. Ing. František Wald, CSc.

prof. Ing. František Wald, CSc.

prof. Ing. František Wald, CSc.

prof. Ing. František Wald, CSc.

Současná pozice

FSv ČVUT

Funkce

vedoucí katedry

Popis přednášejícího

narodil jsem se v Praze 4. 6. 1953, mám dvě dcery, dvě vnučky a čtyři vnuky.

Mezi mé hlavní koníčky patří sport, aktivně orientační běh. Pracuji jako profesor a vedoucí katedry Ocelových a dřevěných konstrukcí. Měl jsem příležitost studovat na TU Lyngby a vyučovat na Nagoya Institute of Technology, Purdue University, UC Berkeley a NTU Singapore. Specializuji se na požární návrh stavebních konstrukcí, spoje ocelových konstrukcí a hliníkové konstrukce.

Pomáhal jsem založit a starám se o evropský magisterský program Erasmus Mundus SUSCOS_M Sustainable Constructions under natural hazards and catastrophic events, o bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb a o magisterský studijní obor Integrální bezpečnost staveb.

Jako autor/spoluautor jsem připravil přes 20 monografii a 150 článků. Vedl jsem 35 národních a dvanáct evropských projektů v oblasti teorie stavebních konstrukcí a evropský network COST IFER Integrated fire engineering. V tomto roce se starám a o dva evropské a čtyři národní projekty, pracuji v projektovém týmu SC3-2 na přípravu evropské návrhové normy na styčníky ocelových konstrukcí EN1993-1-8:2020, kde jsem si vzal na starost styčníky uzavřených průřezů, a předsedám národní skupině IABSE. O mých aktivitách více na http://wald.ocel-drevo.cz/.

PŘEDNÁŠKA: Validace a verifikace pokročilých modelů v požární bezpečnosti staveb

Ve všech oblastech navrhování diskrétními modely je základem dobrých a spolehlivých výsledků správné použití principů validace a verifikace. Na úspěšných i neúspěšných řešeních je již přes 70 let ověřeno, že bez správné hierarchie a doložení kvality řešení je pokročilé modelování bezcenné. Příspěvek shrne evropské a národní možnosti validace a verifikace pokročilých modelů v požární bezpečnosti staveb při modelování požáru, evakuace, přestupu tepla do konstrukce, chování konstrukce vystavené zvýšeným teplotám a hašení. Upozorní na možnosti výstupů projektu Ministerstva vnitra MV VI1VS-212, který nabídne vhodná řešení pro národní požární praxi a státní správu. 

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Současná pozice

ČVUT v Praze

Popis přednášejícího

Petr Kuklík je vedoucím oddělení Materiály a konstrukce v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT. Současně působí jako vysokoškolský učitel na Stavební fakultě ČVUT a též dalších univerzitách v Evropě. Zastupuje ČR v normalizačních komisích CEN a ISO. Je autorem řady publikací a technických norem.

Požární odolnost a tuhost vícepodlažních dřevostaveb

Autoři prezentace: doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Lukáš Velebil

Přednáška bude zaměřena na současný trend, kterým je větší využití dřeva na výstavbu vícepodlažních budov. Představeny budou používané konstrukční systémy a klíčová problematika spojená s jejich navrhováním. Následně bude prezentován současný stav poznání z dosud provedených požárních zkoušek stěnových a stropních dílců s ohledem na jejich použití ve vícepodlažních dřevostavbách. Na závěr budou ukázány nejzajímavější příklady realizovaných vícepodlažních dřevostaveb v zahraničí včetně různých možností provedení jejich nosné konstrukce.

Ing. Jaroslav Dufek

Ing. Jaroslav Dufek

Ing. Jaroslav Dufek

Ing. Jaroslav Dufek

Současná pozice

PAVUS, a.s.

Funkce

Ředitel

Popis přednášejícího

Třicet let působí v oblasti požárního zkušebnictví, certifikaci výrobků a technické normalizace související s požární bezpečností a ochranou. Mimo jiné  odpovědný také za činnost Centra technické normalizace pro požární ochranu, předseda TNK 132 Technické prostředky a zařízení požární ochrany, člen TNK 27 Požární bezpečnost staveb, zúčastňuje se jednání evropských normalizačních komisí v dané oblasti (CEN/TC 127, CEN /TC 191), evropské skupiny organizací pro požární zkoušky, inspekci a certifikaci - EGOLF, skupiny notifikovaných osob, člen poradní skupiny EK podskupiny pro požár.

Posuzování požárních vlastností fasád v EU a ČR

Požární vlastností výrobků a konstrukcí staveb se v EU  zkouší, posuzují a klasifikují podle jednotných evropských  zkušebních a klasifikačních norem.  Poslední výjimkou bez jednotných evropských pravidel zůstávají požární vlastnosti fasád .  Příspěvek informuje o cíli a průběhu řešení Evropského projektu k jednotnému posuzování požárních vlastností fasád a jeho předpokládaných dopadech na projektování a realizaci fasádních systému v ČR.

Ing. Zdeněk Vít

Ing. Zdeněk Vít

Ing. Zdeněk Vít

Ing. Zdeněk Vít

Současná pozice

Česká asociace ocelových konstrukcí

Funkce

člen výboru ČAOK

Popis přednášejícího

Praxe:

Od roku 1986 v konstrukci a výrobě

Od roku 1988 účast na montážích

Od roku 1990 v projekci

Od roku 1998 jednatel projekční a konstrukční kanceláře SKÁLA & VÍT, s.r.o. ; www.skala-vit.cz

Spolupráce s ČVUT na požárních experimentech „MOKRSKO“ a „VESELÍ“

Spolupráce s ČVUT na statických experimentech

Spolupráce s ČVUT na skriptu „Prokazování požární odolnosti statickým výpočtem“

Od roku 2014 člen výboru ČAOK

Ocelové konstrukce a požární bezpečnost v praxi

Přednáška se snaží ve zkratce popsat stav průběhu projektových prací a vlastní realizace stavby se zaměřením nejen na jejich bezpečnost a ekonomičnost z pohledu statiky a požární bezpečnosti staveb. Dále se pokusí nastavit ideální příklad průběhu investice. A na závěr uvede příklady z praxe.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Současná pozice

Profesní komora požární ochrany

Kontroly PBZ z pohledu praxe

-

Ing. Pavel Rydlo

Ing. Pavel Rydlo

Ing. Pavel Rydlo

Ing. Pavel Rydlo

Současná pozice

divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Funkce

Manažer technické podpory

Popis přednášejícího

Ing. Pavel Rydlo pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover.

Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací pro stavebnictví. 

Kromě obecné problematiky tepelných, zvukových a protipožárních izolací pro pozemní stavby se specializuje na:
- Polystyrenové a kombinované izolace fasád, podlah a plochých střech
- Systémová řešení lehkých požárně odolných plochých střech
- Systémová řešení ETICS s izolací TWINNER
- Požární bezpečnost konstrukcí a staveb

PŘEDNÁŠKA: Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na trapézovém plechu

Informace ohledně požární odolnosti plochých střech předávané projektantům, investorům i státnímu dozoru mají velmi rozdílnou kvalitu. Poměrně častým případem je sdělení firmy v prospektu „Máme v sortimentu požárně klasifikovanou střechu na RE 30.“ V tom samém prospektu se již ale nedočteme, co vše je třeba splnit, aby podmínky požární klasifikace byly naplněny. Zejména jsou často zatajovány statické omezující podmínky, které jsou v požární klasifikaci uvedeny a bez jejichž splnění střešní plášť žádnou požární odolnost nemá. Tím jsou projektanti, investoři i státní dozor velmi často uváděni v omyl. Na základě tohoto zatajování zcela zásadních informací zejména v oblasti statiky pak může lehce v projektu docházet k návrhu nebezpečných konstrukcí, které zcela neodpovídají vydané požární klasifikaci a za mimořádných podmínek požáru mohou logicky být velmi nebezpečné.

Dokládání požární odolnosti střech ke kolaudaci také není zcela jednoduchou záležitostí. Na tyto konstrukce je obvykle provedeno několik požárních zkoušek, expertiz a požárních klasifikací a tyto není možno v kopii přikládat ke každé střeše.

Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Ing. Miroslav Drobník

Současná pozice

CIKO s.r.o.

Funkce

jednatel společnosti

Popis přednášejícího

Absolvent Stavební fakulty ČVUT, specializace stavební fyzika. V letech 1998-2003 pracoval v projekční kanceláři. Od roku 2004 vyvíjí vlastní komínové systémy, které se vyrábí pod značkou CIKO. Je jednatele firmy CIKO s.r.o. V profesním životě, stejně jako ve sportu, rád přijímá nové výzvy. Odvaha a chuť pouštět se do nových věcí je základem pro vývoj novinek, kdy hlavní by neměla být cena, ale správné řešení. Zájem ze strany zákazníků i odborné veřejnosti, včetně začleňování do profesních programů celoživotního vzdělávání potvrzuje správnost tohoto přístupu.

PŘEDNÁŠKA: Požární bezpečnost komínu ve stavbě dle stávajících předpisů

Základním požadavkem na komín a spalinovou cestu je podle vyhlášky č.268/2009 Sb. $24 zajištění spolehlivého a bezpečného odvodu spalin za všech provozních stavů.

Téma požární bezpečnosti spalinové cesty ve stavbě má však několik rovin. Mezi zásadní vlivy můžeme počítat:

 1. teplotu spalin
 2. typ konstrukce komínu
 3. vzdálenost hořlavých konstrukcí od komínového tělesa
Ing. Petr Tupý

Ing. Petr Tupý

Ing. Petr Tupý

Ing. Petr Tupý

Současná pozice

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Funkce

produktový manažer

Popis přednášejícího

Ing. Petr Tupý se v minulosti zabýval zahraničním obchodem v oblasti železnice, v PRAKABu působí od roku 2015 na pozici produktového manažera a věnuje se vyhledávání nových tržních příležitostí, uvádění nových výrobků na trh, školením a propagací.

FRNC kabely v extrémních podmínkách

Společnost PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o. uvádí po několika letech vývoje na trh bezhalogenové kabely, které jsou v oblasti požárně bezpečnostních kabelů bez nadsázky malou revolucí. PRAKAB přichází na trh s požárně-bezpečnostními kabely označenými jako PRAFla® +, kabely jsou odolné vůči vlhkosti a UV záření. Právě nasákavost a UV nestabilita tradičních behalogenových kabelů kladou nemalé překážky při realizaci požárních kabelových tras. Nenápadné znaménko „+“, vetknuté k již dobře zavedené značce PRAFla®, dokáže řešit i velké problémy při plánování požárních tras v tunelech, vlhkých sklepních prostorách, v zemi mezi budovami nebo na venkovních konstrukcích.

Ing. Jiří Dedek

Ing. Jiří Dedek

Ing. Jiří Dedek

Ing. Jiří Dedek

Současná pozice

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Funkce

ředitel laboratoře PRAKAB

Popis přednášejícího

Ing. Jiří Dedek je nově jmenovaným ředitelem laboratoře PRAKAB. Jeho role spočívá v maximálním oddělení aktivity zkušebnictví od výrobního procesu. Pracuje na vybudování nezávislé, uznávané laboratoře, na kterou se může obrátit kdokoli z celého spektra průmyslového odvětví produkce kabelů.

Reakce elektrických kabelů na oheň

Laboratoř PRAKAB navazuje na mnohaletou historii produkce kabelů ve společnosti PRAKAB, kterou podporuje ve vývoji nových technologií, materiálů a produktů. Vznikla tak unikátní zkušební jednotka, která dokáže své laboratorní kapacity sdílet. Jelikož PRAKAB je společností, která se snaží prosadit na trhu s kabely kvalitní produkci, nebojí se tuto svou laboratoř s sdílet s kýmkoli a dále rozvíjet. Cílem je dostupnější zkoušení a eliminace nekvalitních produktů na trhu s kabely.

Bc. Karla Vebrová

Bc. Karla Vebrová

Bc. Karla Vebrová

Bc. Karla Vebrová

Současná pozice

ZAHAS s.r.o.

Funkce

majitel společnosti

Popis přednášejícího

 1. vystudovala VŠB ekonomického směru
 2. od roku 2005 pracuje ve společnosti Zahas,s.r.o.
 3. od roku 2010 na pozici obchodního ředitele
 4. od roku 2015 majitel společnosti
 5. jako hasičova dcera neustále v kontaktu s hasičskou branží

Uhasit, ale nezničit - Hasící systém budoucnosti

Přednáška představuje výhodu aerosolového hašení v uzavřených prostorách různých velikostí a různých požárních rizik. Systém Firepro je jediný na trhu certifikovaný pro všechna prostředí, netoxicitu a efektivitu hašení podle světových norem. Žádný jiným systém nemůže doložit tuto účinnost a proto je jediný garantovaný a pojistitelný na 15 let bez údržby a složitých kontrol.

Čisté hašení bez rizik škody na majetku, zdraví. Hasí bez jakýchkoliv efektů na papír, obrazy, počítače a složité mechanické, nebo elektronické zařízení, které se při většině standardních hasičských systémech jen těžko chrání před nechtěným účinkem vody, prášku, vodní mlhy apod.

Uhasí požár v jeho počátku již v elektrických rozvodných skříních, šuplících apod.

Po požáru se nemusí nic sanovat, jen se nahradí vyhořelé generátory za nové. Prostředek je certifikován do prostředí Ex, je schválen, Unesco a Deutche Bahn a jako jediný pro námořní dopravu. je aplikován v 80 státech světa a tudíž není nutno pochybovat o jeho vhodnosti.

Po srovnání cenové náročnosti se všemi systémy je po své době použití o 60 % levnější než řešení plynová.

Viz prezentace.

Petr Řezníček

Petr Řezníček

Petr Řezníček

Petr Řezníček

Současná pozice

Techno-Physik Group

Funkce

Project and Sales Manager

Popis přednášejícího

Pracuje v oboru výroby, vývoje a prodeje protipožárních materiálů více než 20 let, zaměřen především na použití vermikulitu v různých oborech, od zemědělství, ochrany živ.prostředí až po průmysl a stavebnictví. U zrodu průmyslového využití vermikulitu v ČR.

Bezpečné zabudování krbových vložek a kamen do staveb

Přednáška je zaměřena na moderní provedení krbových obestaveb ve všech typech konstrukcí domů od zděného po dřevostavby. Typy provedení dle požadavků a typu domu. Dodržení důležitých podmínek konstrukce. Izolační vlastnosti, účinnost zdroje tepla. Druhy materiálů a chyby v provedení této konstrukce.

Ing. Vít Dobiáš

Ing. Vít Dobiáš

Ing. Vít Dobiáš

Ing. Vít Dobiáš

Současná pozice

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Funkce

soudní znalec v oboru požární ochrana

Popis přednášejícího

Ing. Vít Dobiáš je dlouholetým pracovníkem společnosti Elektrodesign ventilátory s.r.o.. Má bohaté zkušenosti v oblasti požárního větrání. Zejména detailů týkajících se konstrukce a dimenzování ventilátorů. Působí také jako soudní znalec.

Větrání garáží – proudové ventilátory

Přednáška bude zaměřena na představení jednotlivých způsobů větrání hromadných garáží a možných typů použitých ventilátorů. Budou demonstrovány technické detaily jednotlivých ventilátorů a na fotografiích z realizovaných projektů ukázány příklady jejich instalací. Součástí přednášky bude také ukázka simulace proudění v hromadné garáži pomocí výpočetní techniky.

Jan Stolek

Jan Stolek

Jan Stolek

Jan Stolek

Současná pozice

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Funkce

Hlavní architekt projektu pro Lesy ČR

Popis přednášejícího

CHYBIK+KRIŠTOF je architektonický atelier s pobočkami v Brně, Praze a Bratislavě. Díky domácím i zahraničním zkušenostem jsme schopni pracovat ve velmi širokém kontextu. Naší největší ambicí je tvořit návrhy, které rozvíjí lokální kvality a rezonují po celém světě. Věříme totiž, že je takto možné přispívat k pozitivní evoluci naší planety.

Toto je zakódováno v genech našeho ateliéru. Aktuálně jsme tým o 40 architektech z různých koutů světa. Takový mix zaručuje mimořádně pestrý pohled na věc.

Nedílnou součástí našeho přístupu je propagování architektury. Vždy se snažíme představovat naše projekty veřejnosti. Mluvíme o nich do oborných i lifestylových periodik napříč kontinenty.

Nové administrativní centrum Lesů ČR

V roce 2017 vyhrál architektonický atelier CHYBIK+KRIŠTOF ve spolupráci s Janem Stolkem a Tomášem Babkou soutěž o návrh Nového administrativního centra pro Lesy ČR. Na přípravě projektu spolupracují s inženýry z K4 architects and engineers a.s.

Projekt je nyní ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povolení a v průběhu projektování musel doznat řady změn spojených s požárními předpisy. Problematikou bude provázet hlavní architekt projektu Jan Stolek.

Více na stránkách CHYBIK+KRISTOF nebo na například na aktualne.cz

Roman Macháček

Roman Macháček

Roman Macháček

Roman Macháček

Současná pozice

ČVUT v Praze, FSv

Funkce

Projektování a vývoj pomocí BIM

Popis přednášejícího

V současnosti studentem magisterského oboru Integrální bezpečnost staveb. Podobu svého studia působil v mezinárodní studentské organizaci IAESTE. Spolupracuje v konzultační společnosti cadconsulting zaměřené na implementaci BIM technologie. Zaměřuje se na požární bezpečnost staveb v BIM.

Pracoval ve společnosti ADNS architekti, kde se podílel na tvorbě BIM modelu bytového domu. Zahraniční zkušenost získal na stáži v Norsku, kde pracoval pro společnost zabývající-se stavbami malých vodních elektráren. Pracoval zde na bezpapírové dokumentaci pomocí A360 a zavádění BIM. V rámci bakalářské práce vypracoval projekt TZB a PBŘ jako BIM model v aplikaci Revit.

PŘEDNÁŠKA: Využití BIM modelu pro posouzení evakuace v požárně bezpečnostním řešení budovy

Přednáška pojednává o využití informačního modelu budovy pro posouzení evakuace osob v požárně bezpečnostním řešení stavby. Bude zmíněno projektování pomocí sdíleného informačního modelu budovy, který lze využívat po dobu celé životnosti stavby. V rámci evakuace osob se prezentace zabývá využitím dat v modelu, zautomatizováním výpočtů a posouzením, se kterými se projektant v návrhu setkává. Kromě efektivnosti algoritmizace budou popsány výhody informačního modelu budovy pro projektování.

Petr Boháč

Petr Boháč

Petr Boháč

Petr Boháč

Současná pozice

Požární bezpečnost staveb s.r.o.

Normy a požární bezpečnost staveb

...

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

KULATÝ STŮL

Popis přednášejícího

Co si představit pod pojmem "kulatý stůl"?

Jednoduchý model. Sedíte v publiku a níže uvedení experti zodpovídají Vaše dotazy, které jste buď poslali ještě před konferencí (to je lepší varianta, protože můžete dostat připravenější odpověď) anebo vznesete svoji otázku přímo z publika v konferenčním sále...

Prostor pro otázky...

Květoslava Skalská / HZS ČR

Ing. Marcela Pavlová / MMR ČR

Ing. Pavel Růžička / PSP ČR

mjr. Ivana Nohová v.v. (PKPO)

Ing. František Chuděj / ČKAIT

Petr Boháč / Požární bezpečnost staveb s.r.o.

Ing. Martin Pospíšil (PKPO)

 

Své otázky pro účastníky kulatého stolu nám můžete posílat již nyní.

Piště na info@DrevoPortal.cz

WORKSHOPY

Ing. Petr Tupý a Ing. Jiří Dedek

Ing. Petr Tupý a Ing. Jiří Dedek

Ing. Petr Tupý a Ing. Jiří Dedek

Ing. Petr Tupý a Ing. Jiří Dedek

Současná pozice

PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.

Popis přednášejícího

Ing. Petr Tupý se v minulosti zabýval zahraničním obchodem v oblasti železnice, v PRAKABu působí od roku 2015 na pozici produktového manažera a věnuje se vyhledávání nových tržních příležitostí, uvádění nových výrobků na trh, školením a propagací.

Ing. Jiří Dedek je nově jmenovaným ředitelem laboratoře PRAKAB. Jeho role spočívá v maximálním oddělení aktivity zkušebnictví od výrobního procesu. Pracuje na vybudování nezávislé, uznávané laboratoře, na kterou se může obrátit kdokoli z celého spektra průmyslového odvětví produkce kabelů.

2A| WORKSHOP: Kabel PRAFlaGuard FTP

Společnost PRAKAB Pražská kabelovna s.r.o. uvádí letos na trh i další novinku v oblasti požární bezpečnosti, a to datový kabel PRAFlaGuard FTP, který se řadí do přenosové kategorie 5 (100 Mb/s) a dokáže bezpečně přenášet data i v případě požáru až po dobu 90 min. Na workshopu bude tato schopnost kabelu velmi názorně prezentována, ovšem relativně zábavnou formou.

Zkušebna PRAKAB

PRAKAB by s vývojem nových výrobků v oblasti bezhalogenových kabelů nebyl jedničkou na trhu, kdyby neměl k dispozici jedinečné a moderní zkušební zařízení. V průběhu workshopu se návštěvníci budou moci dozvědět více nejen o zkouškách v podmínkách požáru, které budou přímo demonstrovány společně s kabelem PRAFlaGuard FTP, nýbrž i elektrických a mechanických zkouškách, a to přímo od ředitele typové laboratoře PRAKAB pana Ing. Dedka.

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

mjr. Ivana Nohová v.v.

Současná pozice

Profesní komora požární ochrany

Popis přednášejícího

14 let projektovala pozemní stavby, 2 roky pracovala jako investiční technik na velkých průmyslových stavbách a 25 let řídila stavební prevenci Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. V současné době je II. viceprezidentkou Profesní komory požární ochrany a členkou subkomise SC1 při Technické normalizační komisi č. 27. Provádí přednáškovou činnost pro ČVUT Praha, ČKAIT a vzdělávací agentury v oblasti Požární bezpečnosti staveb a právních předpisů ve stavebnictví.

 

3A| WORKSHOP: Kontroly PBZ - zákon a praxe

Workshop navazující na přednášku paní Nohové "Kontroly PBZ z pohledu zákona"

prof. Ing. František Wald, CSc.

prof. Ing. František Wald, CSc.

prof. Ing. František Wald, CSc.

prof. Ing. František Wald, CSc.

Současná pozice

FSv ČVUT

Funkce

vedoucí katedry

Popis přednášejícího

narodil jsem se v Praze 4. 6. 1953, mám dvě dcery, dvě vnučky a čtyři vnuky.

Mezi mé hlavní koníčky patří sport, aktivně orientační běh. Pracuji jako profesor a vedoucí katedry Ocelových a dřevěných konstrukcí. Měl jsem příležitost studovat na TU Lyngby a vyučovat na Nagoya Institute of Technology, Purdue University, UC Berkeley a NTU Singapore. Specializuji se na požární návrh stavebních konstrukcí, spoje ocelových konstrukcí a hliníkové konstrukce.

Pomáhal jsem založit a starám se o evropský magisterský program Erasmus Mundus SUSCOS_M Sustainable Constructions under natural hazards and catastrophic events, o bakalářský studijní obor Požární bezpečnost staveb a o magisterský studijní obor Integrální bezpečnost staveb.

Jako autor/spoluautor jsem připravil přes 20 monografii a 150 článků. Vedl jsem 35 národních a dvanáct evropských projektů v oblasti teorie stavebních konstrukcí a evropský network COST IFER Integrated fire engineering. V tomto roce se starám a o dva evropské a čtyři národní projekty, pracuji v projektovém týmu SC3-2 na přípravu evropské návrhové normy na styčníky ocelových konstrukcí EN1993-1-8:2020, kde jsem si vzal na starost styčníky uzavřených průřezů, a předsedám národní skupině IABSE. O mých aktivitách více na http://wald.ocel-drevo.cz/.

4A| WORKSHOP: Validace a verifikace pokročilých modelů v požární bezpečnosti staveb

Workshop naváže na přednášku "Validace a verifikace pokročilých modelů v požární bezpečnosti staveb" příspěvky v oblasti vstupů do modelu požáru dynamickou analýzou, otázek verifikace při pokročilém modelování evakuace a při modelování sprinklerů a hašení pokročilými modely

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Současná pozice

ČVUT v Praze

Popis přednášejícího

Petr Kuklík je vedoucím oddělení Materiály a konstrukce v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT. Současně působí jako vysokoškolský učitel na Stavební fakultě ČVUT a též dalších univerzitách v Evropě. Zastupuje ČR v normalizačních komisích CEN a ISO. Je autorem řady publikací a technických norem.

5A| WORKSHOP: Navrhování dřevostaveb na účinky požáru

V souvislosti s nárůstem používání dřevostaveb ve stavebnictví budou na workshopu prezentovány metody jejich navrhování na účinky požáru.

Jaký je z hlediska požáru rozdíl mezi lehkými a masivními konstrukčními systémy dřevostaveb. Jaké jsou možnosti stanovení jejich požární odolnosti včetně nově připravovaných výpočetních postupů.

V rámci workshopu bude i prostor pro diskusi o aktuálních potřebách praxe.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Současná pozice

Profesní komora požární ochrany

5B| WORKSHOP: Jednotné doklady ke stavbě

Aby byla zajištěna jednotnost dokladování a splnění legislativních požadavků,

připravila Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s MV - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu s platnými předpisy vzory dokladů, jejichž používání by mělo zároveň přispět i ke sjednocení přístupu dozorových orgánů. Součástí vzorových dokladů je i doklad o umístění hasicích přístrojů.

Online služba "Jednotné doklady ke stavbě" by měla pomoci ke zjednodušení a zprůhlednění prokazování splnění podmínek požární bezpečnosti staveb, a to jak ze strany dodavatelů, tak i orgánů státního dozoru.

Zajímá Vás jak tato "jédé eska" funguje? Přijďte na náš workshop...

Roman Macháček

Roman Macháček

Roman Macháček

Roman Macháček

Současná pozice

ČVUT v Praze, FSv

Funkce

Projektování a vývoj pomocí BIM

Popis přednášejícího

V současnosti studentem magisterského oboru Integrální bezpečnost staveb. Podobu svého studia působil v mezinárodní studentské organizaci IAESTE. Spolupracuje v konzultační společnosti cadconsulting zaměřené na implementaci BIM technologie. Zaměřuje se na požární bezpečnost staveb v BIM.

Pracoval ve společnosti ADNS architekti, kde se podílel na tvorbě BIM modelu bytového domu. Zahraniční zkušenost získal na stáži v Norsku, kde pracoval pro společnost zabývající-se stavbami malých vodních elektráren. Pracoval zde na bezpapírové dokumentaci pomocí A360 a zavádění BIM. V rámci bakalářské práce vypracoval projekt TZB a PBŘ jako BIM model v aplikaci Revit.

6A| WORKSHOP: Využití BIM modelu pro posouzení evakuace v požárně bezpečnostním řešení budovy

Workshop naváže na obsah přednášky, která pojednává o využití informačního modelu budovy pro posouzení evakuace osob v požárně bezpečnostním řešení stavby. Bude zmíněno projektování pomocí sdíleného informačního modelu budovy, který lze využívat po dobu celé životnosti stavby. V rámci evakuace osob se prezentace zabývá využitím dat v modelu, zautomatizováním výpočtů a posouzením, se kterými se projektant v návrhu setkává. Kromě efektivnosti algoritmizace budou popsány výhody informačního modelu budovy pro projektování.

Bc. Karla Vebrová

Bc. Karla Vebrová

Bc. Karla Vebrová

Bc. Karla Vebrová

Současná pozice

ZAHAS s.r.o.

Funkce

majitel společnosti

Popis přednášejícího

 1. vystudovala VŠB ekonomického směru
 2. od roku 2005 pracuje ve společnosti Zahas,s.r.o.
 3. od roku 2010 na pozici obchodního ředitele
 4. od roku 2015 majitel společnosti
 5. jako hasičova dcera neustále v kontaktu s hasičskou branží

6B| WORKSHOP: Efektivní aerosolové stabilní hasící systémy bez vody

Workshop naváže na přednášku z prvního dne a proběhne formou diskuze s účastníky.

Zajímá Vás čisté hašení bez rizik škody na majetku, zdraví?

Obáváte se dopadů většiny standardních hasičských systémů - vody, prášku nebo vodní mlhy?

Přijďte se dozvědět víc, jak můžeme chránit papíry, obrazy, počítače a složité mechanické či elektronické zařízení, ale i samotnou konstrukci stavby...

Jan Stolek

Jan Stolek

Jan Stolek

Jan Stolek

Současná pozice

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Funkce

Hlavní architekt projektu pro Lesy ČR

Popis přednášejícího

CHYBIK+KRIŠTOF je architektonický atelier s pobočkami v Brně, Praze a Bratislavě. Díky domácím i zahraničním zkušenostem jsme schopni pracovat ve velmi širokém kontextu. Naší největší ambicí je tvořit návrhy, které rozvíjí lokální kvality a rezonují po celém světě. Věříme totiž, že je takto možné přispívat k pozitivní evoluci naší planety.

Toto je zakódováno v genech našeho ateliéru. Aktuálně jsme tým o 40 architektech z různých koutů světa. Takový mix zaručuje mimořádně pestrý pohled na věc.

Nedílnou součástí našeho přístupu je propagování architektury. Vždy se snažíme představovat naše projekty veřejnosti. Mluvíme o nich do oborných i lifestylových periodik napříč kontinenty.

6C| WORKSHOP: Nové administrativní centrum Lesů ČR

Zajímá Vás projekt prezentovaný v přednášce "Nové administrativní centrum Lesů ČR"?

Pokud ano, máte jedinečnou příležitost klást otázky hlavnímu projektantovi této stavby....

Registrace

REGISTRACE JE UZAVŘENA.

KONFERENCE PROBĚHLA 14. - 15. května 2018

O dalším ročníku Vás budeme informovat...

 

FAQ - Nejčastější otázky

Na webu konference nejsou podrobné informace k průběhu celé akce. Budete rozesílat podrobnější instrukce?
Ano, v týdnu před konferencí rozešleme všem účastníkům podrobné informace k celé akci. Účastníci obdrží rozpis workshopů, na které se budou moci registrovat online i na místě. Přednášející a partneři akce obdrží organizační pokyny.

Kdy bude uzavřena registrace a je možné se registrovat i po jejím uzavření?
První uzávěrka registrace bude 30.dubna. V případě, že kapacita hotelu nebude zcela naplněna, prodloužíme termín registrace do 5. května s tím, že uzavřena může být kterýkoliv den, jakmile se kapacita naplní. Občas někdo svoji registraci zruší nebo neuhradí poplatek. V takovém případě se mohou rezervovaná místa uvolnit. Pokud již neběží online registrace, napište nám v takovém případě email, my všechny možnosti prověříme a dáme Vám vědět.

Mohu přijet na konferenci bez registrace a registrovat se na místě?
Bohužel to není možné. Na místě nepřijímáme platbu v hotovosti a nemáme již možnost zasahovat do ubytování ani stravování. Jediná možnost je registrace v předstihu. Pokud je již registrace online uzavřena, napište nám a my ověříme, zda se náhodou nějaké místo neuvolnilo. Děkujeme za pochopení.

Kdy bude spuštěna registrace na konferenci 2018?
Registrace je spuštěna od pondělí 9. dubna 2018.

Jsem ze Slovenska. Můžete mi vystavit fakturu bez DPH?
Ze Slovenska k nám pravidelně přijíždí řada účastníků. Faktura za účastnický poplatek však musí zahrnovat DPH, protože se jedná o akci, která probíhá v ČR. Pokud můžete do banky zadat pouze částku v eurech, najdete tuto částku na těchto stránkách, přímo v textu nad registračním formulářem. Částka v EURech už v sobě zahrnuje rezervu pro bankovní poplatky a směnný kurz převodu.

Je na workshopy potřeba registrace?
Ano, registrovat na workshopy se můžete před akcí (online do 7.5.2018) anebo i na místě.
Při registraci online napište do předmětu emailu WORKSHOP a do zprávy napište jméno účastníka vč. firmy a velkými písmeny napište také označení workshopu/ů. Registraci zašlete na info[a]DrevoPortal.cz. Potvrzení o registraci nerozesíláme. Aktivujte si prosím případně doručenky.
Registrace na místě bude možná pouze v případě, že se online registrací nezaplní všechna místa (limitováno 20 osobami). Při větším zájmu bude workshop opakován, pokud to bude jen trochu z organizačních důvodů možné.

Co když bude registrační formulář pro můj vybraný workshop obsazený? Vejdu se na workshop i tak? Nevadí mi, že budu stát. Vloni jsem se tam také tak dostala...
Vstup na workshopy bude umožněn již pouze registrovaným, což bude podle registračního listu ověřováno při vstupu do učebny. Pokud ale bude o workshop velký zájem, pokusíme se jej po dohodě s přednášejícím otevřít i podruhé. Na registračních formulářích jasně uvidíte, zda jste se "vešla" do premiéry workshopu, anebo jste potenciální účastník jeho reprízy (repríza proběhne, když se přihlásí min. 10 osob a přednášející s otevřením reprízy workshopu souhlasí).

Co mohu udělat pro to, abych byl ubytovaný přímo v hotelu Skalský dvůr?
Skalský Dvůr má kapacitu asi 160 lůžek a obsazujeme jej přednostně. Po jeho obsazení ubytováváme účastníky konference v dalších hotelích.
Důležité je vědět, že z ostatních hotelů je pro Vás doprava na společenský večer a zpět zajištěna, takže nepřicházíte o žádný komfort. Na zajištění ubytování v hotelu Skalský dvůr neexistuje žádný právní nárok.
Také společenský večer začíná až příjezdem posledního autobusu, takže o nic nepřijdete.

Jak probíhá registrace ubytování?
Způsob ubytování jsme maximálně zjednodušili. Jediné co musíte udělat je registrovat se jako účastník na těchto stránkách a uhradit registrační poplatek nejpozději do 5 dní od této registrace. Ubytování pro účastníky zajišťují kompletně organizátoři, přičemž nejdříve jsou účastníci ubytováváni v hotelu Skalský dvůr. Podrobnosti k ubytování se všichni účastníci dozví na místě akce, při registraci před začátkem konference.

Mohu si rezervovat vícelůžkový pokoj pouze pro sebe?
Bohužel z důvodu rozsahu konference jsme nuceni obsazovat všechny pokoje do jejich maximální kapacity a to i v případě, že se jedná o osoby z více různých firem. Pouze pokud účastník nebo účastníci zaplatí registrační poplatek i za lůžka zbývající do plné kapacity pokoje, zůstanou tato lůžka prázdná.

Nepřišel mi žádný email poté, co jsem se zaregistroval na vašich stránkách. Jak mám postupovat?
Patrně došlo k přerušení spojení ještě před tím, než se Vámi vyplněné údaje odeslali do našeho systému. Email s pokyny k platbě je odesílán automaticky a měl by registrujícímu přijít do cca 10 minut. Překontrolujte si prosím složku s Nevyžádanou poštou. Pokud jste email skutečně nedostali, můžete buď zkusit online registraci ještě jednou anebo nám pošlete email na adresu info[a]DrevoPortal.cz. Do předmětu napište "REGISTRACE" a uveďte telefon na Vás. Spojíme se s Vámi a vše vyřešíme.

Je možné představit naše produkty nebo služby na konferenci PKPO 2018?
Ano, jistě. Velká část prostoru je již partnersky obsazena, ale stále hledáme nové a zajímavé produkty a partnery, které by mohli zajímat také naše účastníky.
Máme jedno pravidlo, které říká, že jeden typ produktu může na konferenci prezentovat pouze jedna společnost. Kontaktujte nás (viz. kontakt na organizátory níže) a probereme spolu aktuální možnosti...

Chci se zaregistrovat, ale jsem soukromá osoba nebo student. Je konference přístupná i pro mne?
Konference není svým zaměřením vhodná pro laiky, ale mohou se jí samozřejmě zúčastnit jak studenti, tak i odborníci přihlášeni jako soukromá osoba. Namísto IČ a DIČ napište NEMÁM, adresu resp. své bydliště doplňte manuálně (nepoužívejte automatické načtení dat firmy), namísto názvu firmy uveďte opět Vaše celé jméno.

Jsem podnikatel, ale nejsem plátce DPH (nemám DIČ). Co mám vyplnit do registračního formuláře?
Namísto DIČ napište: NEMÁM

Co zahrnuje označení "all inclusive" v účastnickém poplatku?
Znamená to občerstvení během všech přestávek v prostorách u přednáškového sálu, oběd a večeři první den akce a oběd druhý den (ke každému hlavnímu jídlu také jeden nápoj nealko nebo pivo Kozel). Kromě toho v rámci společenského večera volný konzum nealka, piva, rozlévaného vína a občerstvení na rautu. Společenský večer začíná příjezdem posledního autobusu z přilehlých hotelů (cca po 20 hodině) a končí ve 24 hodin. Jakákoliv konzumace v restauraci mimo tyto vymezené časy a rozsahy jde na účet účastníka.

Přednášky PKPO 2015 - Ing. Žanet Hadžić / MMR

Přednášky PKPO 2015 - Mjr. Ivana Nohová v.v. / PKPO

Přednášky PKPO 2015 - Ing. Lenka Holánková / HZS ČR

Partneři, kontakty

Kontakt na organizátory

PROFISportal.cz Stanislav Müller, DiS. PROFISportal.cz 605 238 969 muller@DrevoPortal.cz www.PROFISportal.cz
Profesní komora požární ochrany Miroslav Mach Profesní komora požární ochrany 725 179 791 kancelar@komora-po.cz www.komora-po.cz

POSKYTOVATELÉ ZÁŠTITY

Hlavní partner

Partneři

Vystavovatelé

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI