Přednášky
04. 07. 2017

Akustika v projekční a realizační praxi

Jaký je rozdíl mezi prostorovou a stavební akustikou? Jakého efektu můžeme dostáhnou úpravou formou akusticky pohltivých materiálů? Mýta a pověry stavební akustiky a praktické poznámky...

Dřevostavby v praxi 10 - 2016

3.11.2016 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

Ing. Tomáš Hrádek /  AVETON s.r.o

 

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ OBORŮ AKUSTIKY

  - Stavební akustika

     - Zvukové oddělení prostorů

     - Vzduchová a kročejová neprůzvučnost

  - Prostorová akustika

     - Šíření zvuku v uzavřeném prostoru

  - Hluková akustika

     - Šíření hluku v exteriéru

 

PROSTOROVÁ AKUSTIKA × STAVEBNÍ AKUSTIKA

Prostorová akustika

  - Zabývá se šířením zvuku ve vlastním prostoru sálu

  - Akustický obklad (např. perforovaný SDK) – téměř neovlivňuje neprůzvučnost konstrukcí

 

Stavební akustika

  - Posuzuje stavební konstrukce z hlediska neprůzvučnosti

  - Řeší ochranu prostoru sálu před pronikajícím hlukem

  - Izolační obklad (např. SDK předstěna) zlepšuje neprůzvučnost konstrukcí 

 

STAVEBNÍ AKUSTIKA – OBECNÝ ÚVOD

Cíle stavební akustiky:

  - Zvukové oddělení (izolace) chráněného prostoru od hlučného

  - Zabezpečení požadovaného hluku pozadí v chráněném prostoru

Oblasti činnosti stavební akustiky:

  - Vzduchová neprůzvučnost stavebních konstrukcí

  - Kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí (přenos kročejového hluku)‏

  - Snižování hluku přenášeného do konstrukce a vedeného konstrukcí (pružné ukládání, plovoucí podlahy apod.)‏

 

STAVEBNÍ AKUSTIKA – ZÁKLADNÍ PARAMETRY

ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, únor 2010

 

Vzduchová neprůzvučnost :

Rw – laboratorní × R´w - stavební        

Kročejová neprůzvučnost:

Lnw - laboratorní × L´nw – stavební

- korekce – dle konstrukce 2 až 8 dB

 

  - Doba dozvuku - označení  T (dle definice T10 , T20, T30, EDT)

  - Základní hodnocená veličina prostorové akustiky

  - Definice - čas, za který poklesne hladina akustického tlaku v místnosti o 60 dB od vybuzení

  - Frekvenčně závislá veličina

     - Hodnoceno v oktávových pásmech: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2 kHz a 4kHz    

  - Legislativní specifikace v ČSN 73 0525

 

Definice:

   α = Wa/Wi

Wi ……celková zvuková energie dopadající na měřený prvek

Wa …… zvuková energie pohlcená materiálem

 

  - Činitel zvukové pohltivosti nabývá dle definice hodnot od 0 do 1

  - Jednočíselné hodnoty:

     - NRC - průměr z hodnot α v oktávových pásmech 250 Hz až 2kHz

     - αw - porovnání se směrnou křivkou (250 Hz až 4 kHz)

 

PRAKTICKÉ POZNÁMKY, AKUSTICKÉ MÝTY A POVĚRY

 

EFEKT ÚPRAV FORMOU AKUSTICKY POHLTIVÝCH MATERIÁLŮ – PROSTOROVÁ AKUSTIKA

Zkrácení doby dozvuku na ½ znamená:

  - snížení hladiny hluku o 3 dB

  - subjektivně odpovídá snížení počtu osob v prostoru na ½!!!

 

AKUSTICKÝ NÁVRH SÁLU – ČASTÉ CHYBY

  - Nevhodná dispozice

  - Malý objem

  - Nevhodný půdorysný tvar

  - Nízká světlá výška

  - Není uvažováno s tloušťkou akustických obkladů

  - Nevyužitý potenciál stavebních materiálů - mnoho klasických „neakustických“ stavebních ploch a materiálů lze modifikovat a vytvořit plnohodnotný akustický obklad

 

BYTOVÉ PROSTORY POSTUPEM DOBY Z POHLEDU AKUSTIKY

…v minulosti

Pohltivé materiály

  - koberce, draperie

  - kmitající stropy – dřevo, omítnutý rákos

Difuzita

  - knihovny

  - římsy

  - mohutný nábytek

…v současnosti

Pohltivé materiály

  - koberce - lokálně

  - nábytek – kůže, koženka

Difuzita

  - minimální

  - plochy tvrdé, odrazivé

 

BYTOVÉ PROSTORY – SVĚTLÁ VÝŠKA A JEJÍ VLIV NA AKUSTIKU

Nízké prostory

  - menší objem

  - kratší doba dozvuku při stejném vybavení

  - nižší hladina hluku

 

Vysoké prostory - lofty

  - větší objem

  - delší doba dozvuku při stejném vybavení

  - vyšší hladina hluku

  - prostory často vzájemně propojeny

 

SCHODIŠTĚ A CHODBY JAKO VLNOVODY

Rodinný dům

  - Centrální točité schodiště probíhá přes tři podlaží

  - Není předěleno dveřmi

  - Šíření hluku z bazénu umístěného v přízemí až do druhého patra ke dveřím ložnice

 

KOEFICIENT ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI PLAT OD VAJÍČEK A POLYSTYRENU

  - Plata od vajíček vykazují nežádoucí rezonanční charakter pohltivosti

  - Polystyren není absorpční materiál!!!

 

PRAKTICKÉ POZNÁMKY, MÝTY A POVĚRY STAVEBNÍ AKUSTIKY

  - O celkové neprůzvučnosti rozhodují slabá místa

  - Důležitý je detail – zakončení, dotěsnění, instalační průchody, akustické zkraty

  - Mobilní příčky – laboratorní × stavební neprůzvučnost – velký rozdíl

  - Montážní pěna – proč zdít pořádně když existuje montážní pěna?

  - Dveře s vysokou neprůzvučností – důležitá je zárubeň

  - Nad stavbou je z hlediska stavební akustiky vždy nutné uvažovat komplexně