Přednášky
08. 01. 2018

Chyby připevňování konstrukčních desek na nosný rám dřevostavby

Ing. Antonín Hončík / statik dřevostaveb - Jiří Provázek / Divize Rigips SGCP CZ a.s.

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

Chyby v připevňování konstrukčních desek mají zásadní vliv na chování hotové stavby a porušení těch nejzásadnějších pravidel může vézt až k ohrožení životnosti celé konstrukce.

Přesto se některé chyby objevují stále znovu a znovu. Jedním z důvodů je zřejmě fakt, že k fatální destrukci stavby dochází velmi zřídka a stavba si s těmito neduhy nějakým způsobem dokáže poradit. Často se tato pochybení projeví až s odstupem času a to prostřednictvím poškození vnějších nebo vnitřních částí stavby, které jsou oku přístupné. Samozřejmě trhliny ve fasádě nebo spáry ve vnitřním obkladu jsou až sekundárním projevem problému, který bohužel spočívá v lidském faktoru.
Na vině nebývají nekvalitní konstrukční desky, ani nevhodně zvolené sponky, ale chybné způsoby nastřelení sponek.

Abychom se mohli spoléhat na statický posudek, musí montážníci respektovat celou řadu požadavků specifikovaných, jak dodavatelem konstrukční desky, tak i sponek.
Častým nešvarem bývá nesprávný sklon sponek nebo jejich nesprávné osazení jak od okrajů desky, tak i mezi jednotlivými sponkami. Důležité ji dbát i na správné nastavení nastřelovací pistole. Aby sponka dokázala přenést požadované zatížení mezi dřevěnou konstrukcí a konstrukčními deskami, nesmí trčet na deskou, ani být zapuštěna příliš hluboko.

Spojovací prvky pro nosné stěny s deskami RigiStabil mají splňovat tyto podmínky:
Největší vzdálenost spojovacích prvků ve směru vláken dřeva musí být 60 d (d = průměr hřebíku) - nejvýše však 150 mm, u sponek pak 80 d.
Nejmenší vzdálenost ve směru vláken dřeva pak 20 d.

Sponky lze uvažovat za plně nosné za předpokladu, že úhel mezi krčkem spony a směrem vláken dřeva je nejméně 30°. Pokud je úhel menší, redukuje se únosnost sponky na 70%.