Přednášky
21. 01. 2018

Difúzně otevřené, difúzně uzavřené fasády dřevostaveb

Ing. Tomáš Pošta / Divize WEBER; Saint-Gobain Construction Product CZ a.s.

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

Ve svém příspěvku se zaměřím na dvě základní konstrukce obvodového pláště dřevostaveb. V prvním případě na konstrukci obvodového pláště difúzně uzavřenou, kde je ze strany interiéru instalována paronepropustná vrstva tzv. parozábrana, která brání vstupu vodní páry do konstrukce. Ekvivalentní difúzní tloušťka parozábrany Sd obvykle bývá více 120 m.
Fasáda difúzně uzavřené konstrukce obvodového pláště se řeší většinou zateplovacím systémem s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS) např. systémem weber therm elastik W, případně zateplovacím systémem s izolantem z minerální vlny (MW) např. systémem weber therm elastik W mineral. Na paropropustnost zateplovacího systému nejsou kladeny specifické požadavky.
V druhém případě jde o konstrukci obvodového pláště difuzně otevřenou. Zde naopak vstup vodní páry do konstrukce povolujeme a vhodnou skladbou obvodového pláště zajišťujeme, aby v konstrukci nedocházelo k hromadění vlhkosti. Ze strany interiéru se umístí vrstva tzv. parobrzda s ekvivalentní difúzní tloušťkou Sd větší než 5 m, která přibrzdí vstup vodní páry do konstrukce z interiéru. Difuzně otevřenou konstrukci obvodového pláště nelze zvenčí obalit méně propustným zateplovacím systémem, který v sobě kombinuje např. desky z pěnového polystyrenu s méně prodyšnou akrylátovou omítkou. Z vnitřní strany je na nosnou dřevěnou konstrukci připevněna parobrzda. Prostor mezi nosnou konstrukcí obvodového pláště je vyplněn prodyšnou vláknitou tepelnou izolací. Z vnější strany jsou na dřevěnou konstrukci připevněny prodyšné dřevovláknité desky s vnějším souvrstvím.
Vnější souvrství je tvořeno základní vrstvou z prodyšné lepicí a stěrkové hmoty weber.therm clima v tloušťce 5 až 7 mm s vloženou skleněnou síťovinou weber.therm 131. Jako finální vrstva se použije tenkovrstvá omítka weber.pas extraClean, weber.pas extraClean active, weber.pas aquaBalance v kombinaci s podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI.