Přednášky
26. 03. 2018

Interní prostředí v energeticky úsporných domech

prof. Ing. Josef Chybík, CSc. / Fakulta architektury VUT v Brně

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

V obytných budovách lze kvalitu interního prostředí ověřit kritériem míry spokojenosti lidí, kteří v nich bydlí. Jednou z forem, které mohou poskytnout potřebné informace je subjektivního hodnocení.
Touto metodou se již v roce 2008 uskutečnil průzkum mikroklimatu v komplexu pasivních rodinných domů (PD) v Židlochovicích (PDŽ), postavených podle projektu Ing. Petra Marečka. Ženy, které se jej tehdy zúčastnily, dosáhly průměrného věku 29,9 roků, muži 31,3 roků.
Nový průzkum se přesunul ke 44 obyvatelům pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích (PBDS). Zapojilo se do něj 25 žen a 12 mužů, což je 84,1 % jeho obyvatel, jejichž věkový průměr je 77 let – nejmladšímu je 62 roků, nejstaršímu 89 let. Autory projektu jsou architekti Josef Smola a Aleš Brotánek.
Zřetelný rozdíl mezi oběma komunitami poskytly informace o rozsahu znalostí tématu PD. Zatímco v PDŽ měli všichni obyvatelé ucelenou představu o podmínkách, způsobu užívání domu a jeho možnostech, v PBDS tomu tak nebylo. Téměř 76 % respondentů uvedlo, že o PD před nastěhováním buď nevěděli nic, nebo měli jen velmi kusé informace. O záměru bydlet v PBDS primárně rozhodovalo, že jsou místními obyvateli (32,5 %), popř. měli nedostatek jiných příležitostí k bydlení (19,0 %), anebo důvody sociální (22,4 %). Dalšími pohnutkami byla bezbariérovost domu, zdravotní stav, snadný kontakt s příbuznými, popř. blízkost lokality k Brnu. Pouze 24,1 % si jej spojilo s vyšším komfortem a energetickou úsporností.
Průzkum ilustroval, že senioři jsou schopni a ochotni akceptovat podmínky energeticky úsporné výstavby. Potvrdil, že je to vhodný způsob k zajištění jedné ze základních životních potřeb starších lidí. Z nich 94,6 % obyvatel uvedlo, že PBDS naplnil jejich představy o bydlení seniorů.

>>>>>>>>>>POPISKY<<<<<<<<<<<
Obr. 1 Pasivní bytový dům pro seniory s jezírkem vytváří příjemné prostředí
Obr. 2 Informace o znalostech problematiky pasivních domů
Obr. 3 Hodnocení teplotního stavu v bytě v zimním období