Přednášky
07. 08. 2017

Jak na šikmou střechu - Izolace

Tepelná izolace může být ve střešní konstrukci umístěna v různých vrstvách. Vzhledem k požadavkům větší tloušťky izolací je nutné zateplovat např. také prostory mimo krokve. K tomu se dají využít různé závěsy, třmeny a podobně. Ukázku aplikace izolace mezi prvky podkonstrukce najdete v tomto videu…

SAINT-GOBAIN TRÉNINK 2017

20.4.2017 Křižíkův pavilon, Výstaviště Holešovice

Organizátor: SAINT-GOBAIN, AZ Promo

 

Varianty systému zateplení z pohledu místění parozábrany

A/ mezi krovem a podkonstrukcí

B/ mezi vnitřním opláštěním a podkonstrukcí

C/ mezi prvky podkonstrukce

 

Montáž krokvového nástavce

Rozměřit polohu - osová vzdálenost mezi profily  50cm

Kolmo k dřevěným prvkům krovu

2 ks vrut do dřeva – vruty typu FN (medvěd)

Minimální překrytí nástavce přes dřevěný prvek 7 cm

První šroubek od kraje 2 cm

24 krokvových nástavců

 

Volba tloušťky izolace

Vychází z ČSN 73 0540-2: 2011 a vyhlášky 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

 

Izolace mezi krokve

Připravíme si metr a nůž na řezání.

Přineseme izolaci (využijeme i handgrip) a rozbalíme.

Naměříme si vzdálenost krokví a přidáme 1-2 cm.

Izolaci uřízneme, ideálně pomocí příložníku (prkna).

Izolaci aplikujeme mezi krokve a postup opakujeme.

 

Izolace pod krokve

Platí stejná pravidla jako u izolace mezi krokvemi.

U krokvových nástavců je vhodné izolaci naříznout.