Přednášky
10. 09. 2018

Komín jako součást komfortní a požárně bezpečné dřevostavby

Ing. Miroslav Drobník / CIKO s.r.o.

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

Prvořadým úkolem komínu byl vždy především bezpečný odvod spalin, a to se nemění. Co se ale v průběhu času mění, je vše ostatní okolo problematiky komínů. Ať už jsou to spotřebiče a charakteristika spalin, nebo stavba do které má být komín zakomponován. To vše se za posledních 10 let významně změnilo, a je třeba nastavit nový přístup k návrhu a realizaci komínů, zvlášť v dřevostavbách.

Celý segment rodinné výstavby směřuje legislativně i prakticky k výstavbě velmi těsných domů – celá stavba často prochází zkouškou těsnosti. Nebudeme se zabývat otázkou proč tomu tak je, ale jaký má tato skutečnost vliv na návrh a provedení komínového tělesa. Jsou tři základní otázky, kterými se budeme v této souvislosti zabývat:
1) Jak řešit přívod vzduchu pro kvalitní hoření a správnou funkci komínu? (co má komínem odejít, musí někudy dovnitř)
2) Jak udělat těsné komínové těleso, abychom splnili požadavky na těsnost stavby
3) Jak bezpečně a kvalitně zakomponovat komín do stavby

Ad 1 Přívod vzduchu: Nejprve je třeba si uvědomit, kolik vzduchu vlastně potřebuji, následně mohu zvolit správné řešení. Obecně se mi nabízí následující možnosti

Ad 2. Těsné komínové těleso: Provedení těsného komínového tělesa je věcí detailů. Některé jsou otázkou kvality realizace, ale většina je otázkou komponentů, které musí mít výrobce systémového komínu k dispozici.

Ad3. Jak bezpečně a kvalitně zakomponovat komín do stavby: Tato otázka má v sobě dvě roviny, bezpečně a kvalitně. Bezpečnost souvisí se vzdálenostmi hořlavých konstrukcí od komínu, především v prostupech obálkou budovy. Kvalitní zabudování komínu do stavby potom souvisí především s napojením okolních konstrukcí na komínové těleso s důrazem na eliminaci tepelných a difuzních mostů.