Přednášky
18. 04. 2018

Povinnosti stavebníka v souvislosti se stavebním záměrem

Stavba musí být umístěna a navržena tak, aby podle druhu splňovala technické podmínky požární ochrany mimo jiné na odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, zdroje požární vody a jiného hasiva a také na přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku. Na co si dát v praxi pozor? Vyslechněte si zkušenosti paní mjr. Ivany Nohové...

Mjr. Ivana Nohová v.v. / Profesní komora požární ochrany

Konference Požární bezpečnosti staveb - PKPO 2015

 

Pokud Vás přednáška zaujala a hledáte více informací. Přihlaste se na letošní konferenci Požární bezpečnosti staveb - PKPO 2018.

Čeká Vás nabitý program, který Vás v této problematice posune dál a také společenský večer, na který budete dlouho vzpomínat...

Registrace a bližší informace o letošní akci najdete na www.PROFISportal.cz/pkpo.