Přednášky
13. 08. 2018

Rizika růstu řas a plísní na povrchu fasád s ETICS

Ing. Martin Jirků / Stachema CZ s.r.o.

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

Metodika stanovuje postup a kritéria pro stanovení nutnosti biocidního zásahu na omítkovinách, které jsou součástí povrchové úpravy kontaktních zateplovacích systémů ve formě bodového ohodnocení zkoumané fasády z hlediska biotického rizika napadení vnějších plášťů. Metodika je určena odborné veřejnosti, která se zabývá péčí a renovací bytového fondu, jako jsou správci bytového fondu a odborníci z firem zabývající se renovací a sanací.

Metodika je rozdělena do tří kroků,
které na sebe navazují:

1. Vizuální a technická diagnostika

2. Stanovení nasákavosti a průniku vody

3. Zmapování mikroorganismů na vnějších fasádách

V jednotlivých krocích jsou popsány dílčí postupy a hodnocení, ke kterému je v tabulkách v přílohách metodiky přiřazeno bodové hodnocení. Postup je založen na vyplnění bodového hodnocení do karty rizik podle návodu, a následném výpočtu koeficientu stupně rizika.

>>>>>>>>>>POPISKY<<<<<<<<<<<<<<
Vzorová fota objektů napadených mikroorganismy v řádu nad cca 25 % plochy pláště fasády