Přednášky
04. 03. 2018

Správný postup a výběr materiálů pro sponkování

Antonín Šilhavík / BeA CS, spol.s r.o.

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

Průmyslové spony pro použití ve staticky nosných konstrukcích musí mít specifické vlastnosti, jak je definují požadavky normy ČSN EN 14592 a Eurokódu 5.
Všeobecně - pokud z hlediska konstrukce potřebujeme používat spony delší, musíme volit především takové typy spon, které jsou vyrobeny ze silnějšího drátu. Obdobné požadavky platí také pro hřebíky a vruty použité v nosné konstrukci dřevostaveb.

Pro korozní zatížení spojovacích prvků v nosné konstrukci jsou vytvořeny tři „Třídy provozu“, definující požadavky na korozní odolnost použitých kovových spojovacích prvků. Jelikož se může v průběhu životnosti dřevostavby měnit využití jejich jednotlivých částí, nedoporučuje se používat v nosných konstrukcích spojovací prostředky určené pro korozně nejméně náročnou třídu. Stejné požadavky na korozní odolnost platí také pro hřebíky a vruty, použité v nosné konstrukci dřevostaveb.

Pro zvýšení odolnosti na vytažení a meze kluzu, může být na povrch průmyslové spony a dalších nastřelovaných spojovacích prvků nanesena adhezní hmota.

Pokud průmyslové spony (i jiné spojovací prvky, na něž se normy vztahují) splňují požadavky příslušných předpisů, je pro ně vydáno Prohlášení o vlastnostech. Zde se uvádí naměřené parametry, následně použité při statickém výpočtu konstrukce.

V nosných konstrukcích dřevostaveb nelze použít průmyslové spony určené pro použití v truhlářské výrobě s podobnými rozměry. Tyto průmyslové spony jsou v omezené míře vhodné jen k připevnění např. sádrokartonových desek určených k opláštění.

Pro aplikace průmyslových spon je vhodné používat sponkovačky, které umožňují definovat hloubku nastřelení spony. Pro dosažení optimální pevnost vytvořeného spoje se doporučuje orientace hřbetu spony pod úhlem 30° k vláknům řeziva.