Přednášky
21. 07. 2017

Stav certifikace v ČR - BDT s nezávislou institucí - Akustická kamera

V rámci přednášky bude mmj. představen unikátní přístroj pro diagnostiku zdrojů a šíření zvuku. Tento přístroj umožňuje vizualizovat a kvantifikovat hlavní zdroje zvuku a zaznamenávat jeho průběh. Je tak mimořádně vhodným doplňkem pro diagnostiku budov, může pomoci identifikovat nehomogenity a netěsnosti obálky budovy i vnitřních konstrukcí, provedení zvukových izolací i cesty šíření zvuku různými dutinami...

Dřevostavby v praxi 10 - 2016

3.11.2016 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

Ing. Jitka Beránková, Ph.D.; Dipl.-Phys. Heiko Kühne / VVÚD Praha, s.p.

 

Stav certifikace v ČR

  - Zákonná pro ČR (výstavba domů, konstrukcí..)

  - Nepovinná v ČR (DNK pro ADMD, Certifikát Kvalitní stavba – pro 1 konkrétní objekt (i staveništní montáž))

  - Zákonná pro EU (ETA  - zpracování ETA, protokolu o zkouškách, výkresové dokumentace v Aj, vydání certifikátu)

  - Zákonná pro EU (RAL)

 …nové certifikace, zájem roste

 

Proč akreditovanou laboratoř pro BDT?

  - Je kontrolována Českým institutem pro akreditaci

  - Pouze kalibrovaná měřidla v dobrém technickém stavu

  - Pouze kvalifikovaní technici se zkušenostmi, kteří publikují a školí na trhu (stavitele, projektanty, veřejnost)

  - Jen s akreditací využití dokumentů pro certifikace i zahraničí

  - Zaručena nestrannost, objektivnost a důvěrnost dat

  - V soudním řízení má akreditovaný protokol větší váhu

  - V jedné fixní ceně je komplexní služba (měření, analýza kritických míst, zatěsnění stavitelem, opětovné měření, protokol s fotodokumentací). Profesionalita/diskrétnost.

  - Přístup k know-how ze zahraničí

 

Rekonstrukce, průzkumy a ochrana dřeva

  - Diagnostika stavu dřeva (měření, laboratoř, mykologie, biologie)

  - Zhodnocení stupně stádia poškození (i ranná)

  - Návrh nápravných opatření

  - Hodnocení stavební připravenosti pro zabudování dřeva

  - Vyhodnocení chemické ochrany dřeva

  - Preventivní kontroly s dohledem

 

Kdy nám máte zavolat?

  - Certifikované měření BDT vaší stavby (NZÚ)

  - Potvrzení o kvalitě vaší práce – certifikát Kvalitní stavba

  - Posudek o technickém řešení (nikoliv jen reklamace)

  - Exportujete do Evropy (i SK) nebo řešíte CZ legislativu

  - Hledáte/zkoušíte novou konstrukci – spolupráce při návrhu

  - Investor chce „zelené a zdravé“ bydlení s kontrolou těkavých látek ve stavebních materiálech

  - Rekonstruujete, najdete ve stavbě staré/poškozené dřevo a zvažujete, zda ho nahradit

  - Montujete otvorové výplně (nejen do historických staveb)

  - Stavíte cokoliv nového ze dřeva…

 

Akustická kamera - Klady a zápory

Proč používat akustickou kameru?

výhody:

  - získání kompletních informací o zvukovém poli

  - prezentace prostorových vztahů

  - časové oddělení původního signálu a možných odrazů

  - srozumitelnost

  - úspora času

 nevýhody:

  - finanční i technická náročnost

  - vysoká náročnost zpracování výstupů

  - velké množství dat

  - vyžaduje zkušenosti s interpretací výsledků