Přednášky
07. 07. 2017

Systémové řešení podkroví nebo potenciální zdroj reklamací a problémů

Obložení podkroví sádrokartonovými deskami je současný standard. Přesto stále mnoho firem řeší podkroví nesystémově a chybně. Jak navrhnout a zrealizovat zateplení a obklad podkroví správně, bez vad a problémů?

SAINT-GOBAIN FÓRUM 2017

9.3.2017 Olympic Tristar

Organizátor: SAINT-GOBAIN, AZ Promo

Ludmila Mikolášová

 

Systémové řešení podkroví nebo potenciální zdroj reklamací a problémů?

U všech konstrukcí ze sádrokartonu, které se používají při půdních vestavbách, se uplatní výhody systémů suché výstavby:

  - nízká hmotnost

  - relativně velká rychlost výstavby

  - kvalitní zvuková i tepelná izolace

  - dobré protipožární vlastnosti 

  - možnost variability

 

V současnosti se bez sádrokartonu neobejde prakticky žádná podkrovní stavba. Opláštění podhledů nebo šikmin sádrokartonovými deskami je obvyklým stavebním řešením.

 

Nejčastější estetické a funkční vady

Kromě jednoznačných výhod lze ale také na základě zkušeností z praxe celkem přesně vytipovat riziková místa, která se stávají potenciálním zdrojem reklamací a problémů.

Mezi místa s nejfrekventovanějšími estetickými a mnohdy i funkčními vadami bývá:

  - Návaznost nenosného omítaného zdiva na sádrokartonové opláštění podkrovních podhledů a šikmin.

  - Opláštění střešního okna, vznik tepelných mostů a plísně

  - Špatné provedení parozábrany, nedodržení technologického předpisu výrobce

  - Špatné provedení tepelné izolace

 

Při špatném provedení stavebního detailu se mohou stále dokola opakovat praskliny nebo i vážnější poruchy konstrukce.

 

Návaznost nenosného omítaného zdiva na sádrokartonové opláštění podkrovních podhledů a šikmin.

  - Často chybí předepsané vyztužení věncem nebo armaturou

  - Příčka se nesprávně „opírá“ o sádrokarton

 

Návaznost sádrokartonové příčky na sádrokartonové opláštění podkrovních podhledů a šikmin.

  - Příčku lze díky kluznému napojení kotvit ke konstrukci krovu

  - Návaznost podhledu a příčky lze řešit systémově vč. parozábrany a izolace

  - Vyšší estetická kvalita díky stejnému povrchu příčky a podhledu

  - Vyšší stabilita spáry díky stejnorodosti materiálů a systémovému řešení

  - Splnění akustických požadavků

 

Systémová úprava rohů a koutů

Pro prevenci prasklin a trhlin = systém EasyFlex PRO

 

Opláštění střešního okna

  - Při návrhu umístění střešního okna je třeba dodržet základní principy:

       - Parapet má být svislý se zalomením a nadpraží vodorovné se zalomením

  - Důvodem je eliminace tepelných mostů a umožnění proudění vzduchu okolo skel, a tím odvětrání případné zkondenzované vlhkosti.

  - Svislý parapet a vodorovné nadpraží navíc umožní optimální osvětlení interiéru.

 

Řešení podkroví s větší tloušťkou izolace

  - Použití tzv. krokvového nástavce 

  - Schváleno i pro požární odolnost

  - Parozábrana aplikována vždy jen v poloze mezi nástavcem a třmenem – krokvový nástavec je pro usnadnění montáže opatřen oboustranně lepící páskou

 

Závěr

  - V rámci komplexního řešení se dá předejít i nejčastějšímu nešvaru v podkroví, praskání spár a vzniku mikrotrhlin.

  - Za předpokladu správné technologie montáže, řešení detailů a návazností je uplatnění sádrokartonových konstrukcí řešením, kterým se spolehlivě vyhnete všem výše popsaným prohřeškům a závadám.