Přednášky
05. 04. 2017

Vzduchotěsná dřevostavba vs. Komín jako bezpečný a funkční prvek stavby

Když se podíváme na to téma jako takové, tak se dá rozdělit do dvou základních témat. Jednak je to „Vzduchotěsnost stavby versus komín“ a druhé téma určitě je „Bezpečný komín v dřevostavbě“. Takže to jsou dvě hlavní témata, kterým se budeme věnovat...

 Konference Dřevostavby v praxi 10

3. – 4. 11. 2016 Hotel Skalský dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál.cz a divize Rigips, SGCP a.s.

Ing. Miroslav Drobník / CIKO s.r.o.

00:44 …Když se koukneme na tu vzduchotěsnost jako na první téma, tak si musíme říct, že…dnes se nebudeme tolik zabývat utěsněním toho komínového tělesa, protože to komínové těleso jako takové udělat těsné poměrně umíme a není to tak úplně to hlavní téma jako si myslím, že z dlouhodobého hlediska nebo z toho, co vidíme na stavbách je důležité k čemu ten komín slouží versus vzduchotěsná stavba. 

04:02 …Takže když jsme si řekli, myslím, že jedinou správnou variantou ať už z jakýchkoli důvodů, je centrální přívod vzduchu, tak ho můžeme řešit buď podlahovým kanálem a nebo komínem.

Podlahový kanál má jakési nevýhody v tom, že nám tam dochází velmi často ke kondenzaci toho přiváděného vzduchu, dochází k té kondenzaci i ve spotřebiči, a v neposlední řadě je to významný tepelný most. Pokud budeme přivádět vzduch komínem, tak to musíme započítat do výpočtu spalinové cesty, protože to je jakási tlaková ztráta. Musíme to prostě projektovat a počítat s tím. Na druhou stranu za to dostáváme předehřátý a vysušený vzduch pro hoření, což znamená větší kvalitu toho hoření.

08:50 …Takže když máme toto téma „Komín jako bezpečný a funkční prvek vzduchotěsné dřevostavby“ – jak řešit a jak udělat funkční komín ve vzduchotěsném domě? Rozhodně řešit přívod vzduchu a samozřejmě mít komín, který je do vzduchotěsného domu vhodný, tzn. má těsná dvířka atd. A s tím určitě souvisí nějaký pečlivý návrh. Co se týká druhého tématu „Jak udělat komín v dřevostavbě bezpečně“? Tak se rozhodně musíme v prvé řadě podívat na řešení prostupů a dodržování bezpečných vzdáleností. A to zase souvisí jenom s tím pečlivým a včasným návrhem. Ať už jsou to hasiči, ať už jsou to revizní technici komínů, všichni půjdou po realizačních firmách a projektantech: „Řekněte mi, jak to tam máte udělané, jak to tam máte zabezpečené, jak jste na to přišli, na to řešení?“ Takže je to téma, které tady nějakým způsobem je.

11:25 …Tady se podívejte, jak to probíhá. Tady ty křivky říkají, jak probíhá teplota 5 cm, 10 cm a 15 cm od komína. V tom komíně se už nic neděje a teprve teď dosáhl ten komín těch 5 cm od komína nějaké maximální teploty. Tohle je zrovna simulace, kdy jsme do toho hodinu topili 400 °C a pak došlo k vyhoření sazí. Obecně lze říci, že jsme dokázali pomocí – ještě ve spolupráci s firmou EnergySim – rozpohybovat tuhle animaci v čase a dokážeme teď simulovat různé stavy. Tzn. jestli je horší vysoká teplota nebo dlouhý čas apod. K tomu se ještě dostaneme.

19:09 …A když se podíváme na obálku budovy, a že nám to komínové těleso prochází obálkou budovy, tak pokud tady máme téma vzduchotěsnosti, tak co od toho prostupu budeme chtít. Jednoznačně budeme chtít tepelnou izolaci, protože ta obálka budovy má mít nějaký tepelný odpor. Určitě budeme chtít nehořlavost, protože kdyby ten náš prostup měl hořlavé schopnosti, tak ho tam asi nebudete chtít. A samozřejmě chceme difuzní odpor. To vše dohromady mi splňuje jenom jeden materiál v tuhle chvíli, a to je pěnové sklo. Takže používáme pěnové sklo. Takhle nějak ty prostupy mohou vypadat a takhle je nějak můžete používat.

20:05 …Co se týče dřevostavby v praxi, tak ta montáž probíhá tak, že ke každému prostupu máte montážní sadu, samozřejmě opatříte těsnícím a lepícím tmelem a pomocí montážní sady osadíte ten prostup na komín. Tím pádem odcházíte od komínu a je bezpečně ooopatřen tím, co jste potřebovali. Takhle to pak vypadá v té praxi. Když se na to podíváme takto, tak samozřejmě bych nerad, abyste vnímali spotřebič na pevná paliva jako nějaký problém. Protože já to vnímám tak, že pokud tam ten oheň je, je to jakýsi psychologický vliv, který je na toho člověka veliký. Vnímám to i tak, že pokud nebudeme umět do těch domů dávat příjemné věci, tak ti lidé ty domy nebudou chtít. Jaký je rozdíl, bydlet v baráku nebo v paneláku, když tam není nic příjemného? Takže to je tahle věc.

21:12 …Protože druhé téma této konference je akustika, a komín Vám toho v rámci akustiky moc nepřinese, tak jsme Vám přinesli novinku a to jsou hliněné desky. Je to desková konstrukce, která má unikátní vlastnosti, co se týče akumulace teploty, akustiky, difuzně otevřený materiál, nehořlavý materiál a samozřejmě v neposlední řadě takový ten zdravotní a pocitový vliv. Takhle pak nějak vypadá ta montáž konstrukce, je to běžně řezatelýé a oopracovatelný materiál. A takhle vypadá ideální interiér, tzn. je tady napojený spotřebič na komín od nás a je tady hliněná stěna od nás.