Přednášky
27. 08. 2018

Zelené střechy - vliv na vnitřní klima a chování stavby

Ing. Karel Sedláček, Ph.D. / divize Isover
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Dřevostavby v praxi 11 - 2017

19. - 20. říjen 2017 Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Organizátor: DřevoPortál, divize RIGIPS

 

Zelené (vegetační) střechy nejsou pouze pohledným doplňkem moderní architektury, mají celou řadu praktických výhod a vlastností (viz obr. 1-2). Stejně jako parky, tyto konstrukce snižují ve městech prašnost, produkují kyslík a zadržují dešťovou vodu, čímž odlehčují městské kanalizaci. Na rozdíl od nich, ozeleněná střecha navíc pomáhá regulovat vnitřní teplotu v budovách, v létě snižuje přehřátí, v zimě snižuje tepelné ztráty. Tento efekt je výrazně zesílen použitím tepelné izolace jako náhrady za pěstební substrát. Tento materiál lze použít pro střechy ploché, ale i pro střechy pultové a šikmé. Divize ISOVER do těchto systémů dodává dva své výrobky, a to výrobek Isover Flora a Isover Intense.

Systémy vegetačních střech ISOVER využívají technologií ze skleníkových kultur. V současné době se většina zeleniny (hlavně rajčata, okurky, papriky) pěstuje ve speciálním materiálu, který tvoří hydrofilní minerální vlna. Jedná se o desky velice podobné běžné tepelné izolaci, která se používá do střech nebo fasád. Na rozdíl od stavebních izolací, tento materiál v sobě dokáže akumulovat vodu a výborně v něm rostou rostliny, protože je vzdušný a lehký.

Pro ozelenění střech se tento materiál používá v několika ověřených skladbách. Pro střechu s nejmenšími náklady na pořízení (cca 500–700 Kč/m2, díky programu v rámci Nové zelené úsporám můžete získat dotaci až 500 Kč/m2) a následnou minimální údržbou se používá zjednodušený extenzivní systém ozelenění. Ten je tvořen pouze substrátovou deskou tloušťky 5–10 cm s názvem Isover Flora, do které se přímo sází rostliny. Systém je určen pro malé plochy, typu garáž rodinného domu, altán, nebo přilehlé stříšky domu (viz obr. 3).

Náročnější rostliny (trávy, keře, větší kvetoucí rostliny,…) potřebují více prostoru pro zakořeňování a jsou citlivější k přešlapům zahradníka. Substrátové desky je možné v tomto případě vrstvit na sebe do výšky 15–20 cm. Pod touto vrstvou se zpravidla ještě používá plošný odvodňovací prvek, aby nedocházelo k přemokřování vegetační vrstvy a následnému úhynu rostlin. S plošným odvodňovacím prvkem je možné ozelenit i větší plochy. Z výrobků ISOVER se sem používají výrobky typu Isover Intense (viz obr. 3).

Všechny rostliny potřebují ke svému životu světlo, vodu, živiny a stabilní místo pro zakořenění. Světla je na střeše dost, ne všechny rostliny však takovou míru oslunění zvládnou, proto je nutné vybírat rostliny, které jsou pro tyto účely doporučené (viz obr. 4). Jsou to většinou nenáročné druhy rozchodníků, netřesků, bylin a trav. Na střeše lze ale také úspěšně pěstovat menší druhy jehličnatých a listnatých dřevin, v některých případech dokonce i ovocné stromy. V zahraničí slouží zelené střechy také ke komunitnímu pěstování zeleniny.

ISOVER má ve své publikaci k zeleným střechám vypracované i detaily řešení pro jednotlivé skladby střech (viz obr. 5).

Pro zájemce o tato řešení doporučujeme se podívat i na zajímavé video, které je k dispozici na youtube či se s námi přímo spojit (info@isover.cz).